აქციების სტანდარტული პირობები

Live პოკერის ივენთები

საკვალიფიკაციოები ექსკლუზიურ პოკერის ლაივ ივენთებზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. სატელიტები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს.

» დაწვრილებით

პოკერკინგის სამეფო კლუბი

რა წუთსაც გაივლით რეგისტრაციას პოკერკინგზე, თქვენ ავტომატურად ხდებით პოკერკინგის სამეფო კლუბის წევრი. ითამაშეთ ქეშ თამაშები და ტურნირები სტატუს პოინტების მოსაპოვებლად. დააკონვერტირეთ პოინტები ფულზე ან იყიდეთ ტურნირის ბილეთი 24/7 არავითარი შეზღუდვა.

» დაწვრილებით

24/7 Live მხარდაჭერა

The პოკერკინგის მხარდაჭერის ჯგუფი მზადაა დაგეხმაროთ live ჩატით, ელ-ფოსტით ან ტელეფონით 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე.

» დაწვრილებით

აქციების სტანდარტული პირობები

სარჩევი

1. შესავალი 2

2. პრომოს და რეკლამის ვადები 2

3. პრომო აქციის პირობები 2

4. აქციაში მონაწილეობის უფლება 2

5. პრომო აქციაში მონაწილეობა 3

6. გარიცხული და დისკვალიფიცირებული მოთამაშეები 3

7. აქციაში მონაწილე დეპოზიტები 4

8. ბონუსი 4

9. თანხის გატანის შეზღუდვა 5

10. ბონუსის გადახდა 5

11. პრიზები 6

12. რეკლამა და ინტელექტუალური საკუთრება 7

13. ჩვენი პასუხისმგებლობა 8

14. პრომო აქციის შეცვლა და შეწყვეტა, წესების შეცვლა 8

15. პოკერის Live ივენთები 8

16. ძირითადი 10

მხოლოდ ნამდვილი მოთამაშეებისათვის 10


1. შესავალი

1.1 ეს დოკუმენტი მოიცავს სტანდარტულ სარეკლამო პირობებს, რომელიც განხორციელდება საიტის PokerKing.com-ის მიერ ან PokerKing.com-თან ასოცირებულ კომპანიების მიერ, რომელიც კავშირშია აქციის სპეციფიურ პირობებთან, რომლებიც შეიძლება აღნიშნული იყოს როგორც „საკვანძო ტერმინები“ და იდოს სპეციალურ ვებ-მისამართზე. ჩვენი პირობები, სამეფო კლუბის წესები და პირობები და ჩვენი უსაფრთხოების წესები (შესაბამისად, მთლიანი წესები) არის იურიდიულად თქვენს (მომხმარებელი) და ჩვენს (PokerKing.com) შორის არსებული შეთანხმება და მისი შეცვლა შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ჩვენი მხრიდან. მაშინ როდესაც თქვენ იღებთ მონაწილეობას ნებისმიერ პრომო აქციაში, თქვენ ნებაყოფლობით ეთანხმებით ყველა იმ წესს, რომელიც აღნიშნულია ამ დოკუმენტში.

1.2 ნებისმიერ აქციაში მონაწილეობის მიღებამდე, სასურველია გაეცნოთ აქციის წესებსა და პირობებს.

1.3 ნებისმიერ განუსაზღვრელ გარემოებების წარმოქმნის შემთხვევაში სტანდარტულ სარეკლამო პირობებში, რომელიც განსაზღვრულია საიტის წესებში, სპეციფიურ პრომო აქციის პირობებს ექნებათ გადამწყვეტი ფაქტორი. სტანდარტული სარეკლამო პირობების წესები გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში.

2. 2. პრომოს და რეკლამის ვადები

2.1 როგორც ჩვენ ჩავთვლით საჭიროდ, ჩვენ შეიძლება პერიოდულად ჩავატაროთ აქციები, რომელსაც ექნება ბონუსის სახე (ეს შეიძლება იყოს ფულადი სახით ან სხვა დაჯილდოების სხვა ფორმით) პრიზების გათამაშება, შეჯიბრება, კონკურსი, ლიგა, ტურნირები ან კოლექტიური დაჯგუფება. ყოველი პრომო აქცია ინდივიდუალურად იქნება განსაზღვრული თავისი წესებით და პირობებით. აგრეთვე წერილობითი ინფორმაცია იქნება გაგზავნილი ელ-ფოსტის, პოპ-აპების და წერილების სახით.

2.2 მომწოდებელი, რომელთანაც თქვენ გაქვთ კონტრაქტი წესებისა და პირობების მიხედვი("ჩვენ", "ჩვენი" ან "ჩვენით") მოქმედებს როგორც აღნიშნული პრომო აქციის პრომოუტერი.

2.3. თითოეული აქციის ხანგრძლივობა იქნება სპეციალურად შერჩეული სპეციალური სარეკლამო პირობების მიხედვით. ხანგრძლივობა აღნიშნული როგორც "პრომოს პერიოდი” დასრულდება განსაზღვრულ პერიოდში ჩვენს პლატფორმაზე.

3. პრომო აქციის პირობები

3.1 თითოეულ აქციაში მონაწილეობა იზღუდება მხოლოდ ერთ მონაწილეზე, ოჯახზე, საცხოვრებელ ადგილზე, მისამართზე, ორგანიზაციაზე ან IP მისამარზე, რომელსაც გაეგზავნება პრომო აქციაში მონაწილეობის შეტყობონება. თუ ეს შეტყობინება მოიცავს რამდენიმე პირის მონაწილეობას მასში, მაშინ ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ დავადგინოთ ზედა ზღვარი იმისა, თუ რამდენ მსურველს ექნება შესაძლებოლბა აღნიშნულ აქციაში მონაწილეობის მისაღებად.

3.2 თუ არ არის მოხსენიებული კონკრეტულ აქციაში, შეტყობინება მხოლოდ იგზავნება სპეციფიურ მისამართზე ან მომხმარებლებზე და მათი ხელახალი გადაგზავნა არ უნდა მოხდეს. თუ თქვენ არ ხართ აღნიშნული შეტყობინების მიმღები, თქვენი შემოთავაზება ჩაითვლება ბათილდად და გაუქმდება.

4. აქციაში მონაწილეობის უფლება

4.1 იმისათვის რომ თქვენ მოგეცეთ უფლება მონაწილეობა მიიღოთ აქციაში, თქვენ აუცილებელია:

(a) იყოთ არანაკლებ თვრამეტი(18) წლის, იმ ქვეყანაში, ქალაქში,იურისდიქციაში, სადაც ცხოვრობთ;

(b) იყოთ იურიდიულად უფლებამოსილი გამოიყენოთ ჩვენი სერვისები ჩვენი წესებისა და პირობების შესაბამისად;

(c) განსაკუთრებით შემთხვევებში პრომო აქცია შეიძლება განკუთვნილი იყოს იმ მოთამაშეებისათვის, რომლებიც მოხსენიებული არიან პრომო აქციის სპეციალურ წესებში;

(d) თუ არ არის მოხსენიებული პრომო აქციის სპეციალურ წესებში, რომ „ყიდვა არ არის აუცილებელი“ და თუ 5.2 სექციის მიხედვით, წარმატებით დასრულებულია რეგისტრაცია პლატფორმაზე აღნიშნული სერვისის მისაღებად და დარეგისტრირებულია რეალური ფულის (ანგარიში) ჩვენი წესებისა და პირობების შესაბამისად;

(e) იმისათვის, რათა მოხდეს ყველა იმ პირობის დაკმაყოფილება, რომელიც მოხსენიებულია პრომო აქციის სპეციფიურ პირობებში, შესაბამისად სარეკლამო აქციის ყველა წესი დაცულია.

(f) არ უნდა იყოს განსაზღვრული, როგორც არა ავტორიზებული პიროვნება (როგორც მოხსენიებულია 6-ე სექციაში);


(მონაწილე მოთამაშე).

4.2 ყველა პრომო აქცია, რომლიც განკუთვნილია ახალი მოთამაშისათვის ან შეთავაზებულია როგორც ბონუსი „პირველ შენატანზე“ უნდა იყოს გამოყენებული იმ მოთამაშეების მიერ ვისაც ჯერ არ გაუხსნიათ ანგარიში პოკერკინგზე და არ იყენებენ ჩვენს სერვისებს. ეს აქცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა აქციასთან ერთად.

4.3 მონაწილის იდენტიფიცირება აღნიშნულ აქციაში მოხდება შემდეგი პარამეტრებით: სახელი, მისამართი, ელ-ფოსტა, საკრედიტო ან სადებეტო ბარათები, IP მისამართი ან იდენტიფიკაციის სხვა საშუალებებით. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოვითხოვოთ დამატებეითი ინფორმაცია იმისათვის, რომ დადგინდეს პიროვნების ნამდვილობა.

5. პრომო აქციაში მონაწილეობა

5.1 თითოეული აქცია ითვლება ნებაყოფლობითად, შესაბამისად მასში მონაწილეობა ხდება ნებაყოფლობით მოთამაშეების მიერ.

5.2 აქციაში მონაწილეობის პირობები გაადვილებულია და მისი წესები და პირობები დადებულია შესაბამის ვებ-გვერდზე, რომელიც აღნიშნულია როგორც სარეკლამო აქციის სპეციალური წესები და პირობები. იმ აქციებში სადაც მითითებულია, რომ ყიდვა არ არის საჭირო“ თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ელ-ფოსტა და გვაცნობოთ თქვენი მონაწილეობის სურვილის შესახებ.

5.3 სპეციფიურ სარეკლამო აქციებში მონაწილეობა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ, თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული.

6. გარიცხული და დისკვალიფიცირებული მოთამაშეები

6.1 იმ შემთხვევაში თუ გახდა საჭირო მეტი ინფორმაციის მიღება, ჩვენი მოთხოვნა შეიძლება გახდეს იმ პირების დადგენა, რომლებიც დაკავშირებული არიან თქვენთან. ეს შეიძლება იყოს: მეუღლე, პარტნიორი, ბავშვი, ოჯახის წევრი ან სხვა პიროვნება, რომელიც ცხოვრობს იგივე მისამართზე სადაც თქვენ.

კინგ ენტერპრაიზის (PokerKing.com) კომპანიის წარმომადგენლებს, მათ მშობლებს, ასოცირებულ კომპანიების, მათ უფროსებს,თანამშრომლებს და აგენტებს სასტიკად ეკრძალებათ აღნიშნულ პრომო აქციებში მონაწილეობის მიღება.

6.2, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ყოველგვარი წესის დარღვევის გარეშე, სხვა უფლებებზე, იმისათვის რომ მოვითხოვოთ ბონუსის, პრიზის , ან ჯილდოს დაბრუნება იმ შემთხვევაში თუ აღმოჩნდა რომ აღნიშნული სერვისის მიმღებმა არ დაამკაყოფილა პრომო აქციის პირობები.

6.3 ჩვენ ერთპიროვნულად ვიტოვებთ უფლებას, მოვახდინოთ მოთამაშს დისკვალიფიკაცია იმ შეთხვევაში თუ მოხდა ჩვენი წესების დარღვევა, ან მოვახდინოთ სპეციალური ჯგუფის მოწვევა იმის დასადგენად მოხდა თუ არა სარეკლამო წესების დარღვევა.

7. აქციაში მონაწილე დეპოზიტები

7.1 გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არის მოხსენიებული რომ საჭირო არ არის „ყიდვის გეკეთება“, მოთამაშემ პრომო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად უნდა გააკეთოს გარკვეული მინიმუმ დეპოზიტი ე.წ. აქციაში მონაწილე დეპოზიტი. ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც აღნიშნული თანხა მოხსენიებულია სარეკლამო პრომო აქციის პირობების თანახმად.

მაგალითად: ახალი მოთამაშის ბონუსი

7.2 მოთამაშეების მიერ ერთმანეთში გადარიცხული თანხები არ ითვლება აქციაში მონაწილე დეპოზიტებად.

7.3 აქციაში მონაწილე დეპოზიტების მოთხოვნა შეგიძლიათ ნახოთ აქ.

8. ბონუსი

ბონუსები არის წახალისება მოთამაშეებისათვის. ძირითადად, ის გამოიყენება მოთამაშის ბონუსს ანგარიშზე თანხის დამატებად. ამის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ლობში სალაროს სექციაში. ზოგ შემთხვევებში მოთამაშემ შეიძლება მიიღოს ბონუსი რეალური თანხის სახით უშუალოდ მის ანგარიშზე.

ბონუსი, რომელიც ერიცხება მოთამაშეს, ძირითად შემთხვევაში საჭიროებს გარკვეული რაოდენობის როიალ პოინტების დაგროვებას გარკვეულ პერიოდში. პოინტების გადამრავლება ხდება ბონუსს თანხაზე, საიდანაც ითვლება საჭირო პოინტების რაოდენობა.

მაგალითი: თუ ბონუსს თანხა არის $20, მოთამაშემ უნდა დააგროვოს ბონუსს თანხის 5 მაგი როიალ პოინების სახით, ე.ი. 20 x 5 = 100 როიალ პოინტები.

 

ბონუსის გაცემის პირობები

ბონუსის გაცემა თანხის გატანისას

1.განსაზღვრება:

ეს არის ბონუსი, რომელიც ჯდება მოთამაშის ბონუსს ანგარიშზე და მისი გამოყენება ამ დროისთვის შეუძლებელია, სანამ არ დაკმაყოფილდება შესაბამისი პირობები.

მას შემდეგ რაც დაკმაყოფილდება აღნიშნული პირობები, მოხდება ბონუსის დარიცხვა მოთამაშის რეალურ ანგარიშზე, რომლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება ქეშ მაგიდებზე და ტურნირებში.

1.განსაზღვრება:

ეს არის პირდაპირ გაცემული ბონუსი მოთამაშის რეალური ფულის ანგარიშზე. ბონუსს თანხის გამოყენება იქნება შესაძლებელი მყისიერად.

თუმცა, მოთამაშეს არ ექნება საშუალება მოახდინოს ბონუსს თანხის გატანა, სანამ ის არ დააგროვებს შესაბამისი პოინტების რაოდენობას.

2.ბონუსის გაცემის პირობების მაგალითები:

  • RAF (მოიწვიე მეგობარი)
  • ახალი მოთამაშის ბონუსი

2.მაგალითი:

  • არჩევითი ბონუსი
  • სპეციალური ბონუსი

3. ბონუსი მოლოდინის რეჟიმში

3. ეს არ არის ბონუსი მოლოდინის რეჟიმში

4. ბონუსს თანხა არის ბონუსის რეალური ანგარიში

4. ბონუსის თანხა დამატებულია რეალური ფულის ანგარიშზე.

5. მოთამაშეს არ შეუძლია ბონუსს თანხის გამოყენება.

5. მოთამაშეს შეუძლია გამოიყენოს ბონუსს თანხა სათამაშოდ, მაგრამ არ შეუძლია ამ თანხის გატანა.

6.მოთამაშე ვერ ასრულებს დადგენილ წესებს:

 

ფული არ გადავა რეალურ თანხის ანგარიშზე მასზე არსებული რაოდენობიდან გამომდინარე.

6. მოთამაშემ დაარღვია ბონუსს თანხის მიღების პროცედურა და გამოიყენა ფული:

თუ შეზღუდული თანხა აღემატება $1 დოლარს ბონუსის დროის გასვლის შემდეგ, სისტემა დაიტოვებს დარჩენილ თანხას.


9. თანხის გატანის შეზღუდვა

9.1 ჩვენს რამოდენიმე პრომო აქციას აქვს საჭირო შესასრულებელი მოთხოვნები. რიგ შემთხვევებში საჭიროა გარკვეული რაოდენობის პოინტების დაგროვება იმისათვის, რომ მოხდეს ბონუსს თანხის დარიცხვა სარეკლამო აქციის წესების შესაბამისად. ყოველივე ეს უნდა მოხდეს მანამ, სანამ მოხდება თანხის გატანა და იმგვარად როგორც მოცემულია ჩვენს წესებში.

თუ თქვენ მიიღეთ ბონუსი, და ვერ შეასრულეთ მისი პირობები, ან თანხის გატანის მოთხოვნა, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოვახდინოთ აღნიშნუყლი ბონუსს თანხის ჩამორთმევა თქვენი რეალუარი ფულის ანგარიშიდან.

9.2 ზოგიერთი პრომო აქცია საჭიროებს გარკვეული ხელის რაოდენობის თამაშს ან ფსონის გაკეთებას, სანამ სარეკლამო აქციის პირობების თანახმად მოხდება ბონუსს თანხის დაკმაყოფილება.

9.3 "სტატუს პოინტები" არის სტანდარტული სტატუს პოინტები რომლის დაგროვება ხდება სარეკლამო პერიოდის დროს. ეს  პოინტები გამოიყენება იმისათვის, რომ მოხდეს განსაზღვრა, რომ მოთამაშემ მართლაც შეასრულა ბონუსის მოთხოვნები და დააკმაყოფილა სარეკლამო პრომო აქციის წესები.

10. ბონუსის გადახდა

10.1 ზემოთმოცემული 8.1 პუნქტის თანახმად, ყველა რეალური ბონუსს თანხა იქნება გადახდილი შერჩეულ მოთამაშეებზე 7 დღის განმავლობაში იმ დღიდან, როდესაც მოხდება პრომო აქციის დაწყება. გამონაკლისი შემთხვევები განხორციელდება სარეკლამო პროცედურების თანახმად.

10.2 რიგ შემთხვევებში რეალური ბონუსების გამოყენება თქვენს მიერ შეიძლება დადგეს ეჭვის ქვეშ, იმ შემთხვევაში როდესაც ხდება რაიმე არაკეთილსინდისიერი ქმედება. იმისათვის რომ ვუზრუნველყოთ ბონუსების სამართლიანი გამოყენება მოთამაშის მიერ, ჩვენ ვაკვირდებით მის სათამაშო ისტორიას. მაგალითისათვის- აქ შეიძლება იყოს კონკრეტული ფსონი, რომელიც დადებულია იმგვარად რომ მოხდეს ბონუსს თანხის მიტაცება. ჩვენ ვაკვირდებით ყველანაირ ქმედებას რაც დაკავშირებულია ფსონის დადებასთან, არ უნდა მოხდეს ბონუსს თანხის გამოყენება იმგვარად, რომ დაირღვეს სარეკლამო აქციის პირობებში გათვალისწინებული წესები. თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ამგვარ ქმედებას ჰქონდა ადგილი მოთამაშის მიერ, ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ უარი ვუთხრათ ბონუსის მსურველს და გავაუქმოთ მის მიერ თანხის გატანის მოთხოვნა.

10.3 იმ შემთხვევაში თუ ერთ პიროვნებაზე შემთხვევით მოხდა სხვადახვა პრომო აქციაში გათვალისწინებული ბონუსის თანხის დარიცხვა, მაშინ ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ მოვითხოვოთ ეს თანხები მოთამაშის რეალური ფულის ანგარიშიდან.

11. პრიზები

11.1 ნებისმიერი შერჩეული მოთამაშე, რომელიც იღებს პრიზს, უნდა მიიღოს ეს პრიზი ისე“ როგორც ის არის“, მაშინ როდესაც ეს პრიზი ხვდება მას მოგების, გამარჯვების, ტურნირის ან წახალისების გამო. პრიზის შეცვლის ფულადი ალტერნატივა არ არსებობს. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევთავაზოთ მოთამაშეს ალტერნატივა (რაც შეიძლება იყოს პრიზზე ნაკლები ღირებულების). ჩვენ ნებმისიერ დროს გვაქვს უფლება შეცვალოთ პრიზი სხვა პრიზებით (ან შევთავაზოთ ფულადი ალტერნატივა). ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს განსაკუთრებით შემთხვევებში, მაგალითად როდესაც ამ პრიზის მიღება მოთამაშეს არ შეუძლია მისი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გამო.

11.2 იმისათვის რომ გამოვირცხოთ ფავორიტიზმი სქესის, ასაკის, გეოგრაფიულია ადგილმდებარეობის გამო ჩვენს მიერ პრიზების გაცემა მოხდება შემთხვევითი ალბათობით და გამოირიცხება ყველანაირი დამთხვევა.

11.3 პრიზების გათამაშება მოხდება სარეკლამო პრომო აქციების წესების შესაბამისად და ჯილდოები გადაეცემა გამარჯვებულებს. ჩვენ ვუზრუნველყობთ პრიზების ჩამოტანას თქვენს მისამართზე და მოვითხოვთ თქვენს მიერ ხელისმოწერას, რათა მოხდეს თქვენს მიერ ნივთის მიღება. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვერ დაგიკავშირდებით 30 დღის განმავლობაში რათა გადმოგცეთ შეაბამისი პრიზი, ჩვენ ულებას ვიტოვებთ ხელახლა გავათამაშოთ პრიზები და გადავცეთ ისინი ახალ გამარჯვებულებს.

11.4 თუ გამარჯვებული ვერ იღებს მოგებულ პრიზს როგორც ეს აღწერილია შესაბამის წესებში ( მხოლოდ გამარჯვებული არის ვალდებული, რომ ის მიიღებს თავის კუთვნილ პრიზს) ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ეს ჯილდო და არ გადავცეთ ის გამარჯვებულს. 6.3. პუნტქის შესაბამისად.

11.5 იმ შემთხვევაში თუ თამაშე მონაწილეობას იღებს თამაშში, იქნება ეს ლიგა თუ ტურნირი და თუ ის გადაწყევტს რომ უარი თქვას შემდეგ საკვალიფიკაციო რაუნდში გადასვლაზე, მაშის მას ჩამოერთმევა მისი ადგილი და აღარ მიეცემა უფლება მიიღოს პრიზი.

11.6 მიღებული პრიზის ტრანსფერი არ შეიძლება.

11.7 როგორც ყოველ აქციაში და რეგულარული ივენთის დროს, გამარჯვებული პასუხმისმგებელია ყველა იმ გადასახადების გადახდაზე რაც ეხება მის მიერ ჯილდოს მიღებას, რაც შეიძლება იყოს მიღებული ადგილობრივი კანონმდებლობის მიერ. ეს ხარჯები შეიძლება იყოს შემდეგი: თუ პრემია არის სატრანასპორტო საშუალება, ან მათი რეგისტრაცია, ავტო დაზღვევა ან მართვის მოწმობა, ან თუ პრემია შედგება უცხოეთში მოგზაურობიდან და იქ საჭირო საბუთები - იქნება ეს პასპორტი, ვიზა თუ სხვა სახის სამოგზაურო დოკუმენტი. ამ შემთხვევაში მოთამაშე პასუხისმგებელია ყველა ხარჯებზე.

11.8 გამარჯვებული აგრეთვე თვითონ პასუხისმგებელია ნებისმიერ პრიზზე, რომელიც შეიძლება იყოს რომელიმე ივენთზე მოგზაურობა, საქმიანობა ან რაიმე მოთხოვნების შესრულება. მისი დაცვა უნდა მოხდეს მოთამაშის მიერ შესაბამის ვადებში. მოთამაშე ემორჩილება მასსა და კომპანიას შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ითვალისწინებს ყველა წესის დაცვას რაც მას უწერია კონტრაქტში და ეხება live ივენთებში მონაწილეობის მიღებას.

11.9 გამარჯვებული აგრეთვე პასუხისმგებელია ნებისმიერ პრიზზე, რომელსაც ის იღებს და იყენებს სარეკლამო მიზნებისათვის. მესამე მხარემ შეიძლება გამოიყენოს ეს აქცია მისი რეკლამისათვის და მოთამაშეს მოეთხოვება დაიცვას კონტრაქტში არსებული წესები. მესამე მხარეს არ აქვს უფლება ჩაეროს მოთამაშის საქმიანობაში ან შესთავაზოს მას სხვა კონტრაქტი.

11.10 ჩვენი მონაწილეობა კონკრეტულ პრომო აქციაში არ მოიცავს თანამშრომლობას მესამე მხარესთან იქნება ეს სხვა კომპანია, გამყიდველი, სხვა ორგანო თუ კოორდინატორი.

11.11 პრიზის გამოყენება მხოლოდ მოთამაშის პრეროგატივაა. როგორც ეს გაწერილია სტანდარტულ სარეკლამო წესებში, ჩვენს მიერ არ გაიცემა რაიმე სახის გარანტია იმაზე თუ მოთამაშე უარს იტყვის პრიზის გამოყენებაზე. ჩვენ ვიმოქმედებთ ადგილობრივი კანონმდებლობის ფარგლებში და დავიცავთ ადგილობრივ წესებს.

12. რეკლამა და ინტელექტუალური საკუთრება

12.1 პრომო აქციაში მონაწილეობის მიღებისას,იქნება ეს ლიგა თუ ტურნირი, თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით ჩვენს წესებს, რომლის თანახმად თქვენი სახელი და პიროვნება გამოყენებული იქნება სარეკლამო მიზნებისთვის. თქვენ თანახმა ხართ რომ ითანამშრომლოთ ჩვენთან და მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს მიერ ჩვენი ხარჯებით დაგეგმილ აქციებში. იქნება ეს კომპანიის მიერ ნაჩუქარი ტანსაცმლის გამოყენება თუ სხვა სახის პრომო აქცია. აგრეთვე თქვენ ეთანხმებით მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს მიერ დაგეგმილ აუდიო/ვიდეო გადაღებებში მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში.

12.2 როგორც წარმომადგენელი თქვენ მონაწილეობას იღებთ ჩვენს მიერ დადგემილ ტურნირებში , თქვენ უარს ამბობთ მესამე მხარის მიერ შემოთავაზებულ კონტრაქტებზე რაც შეეხება მარკეტინგულ პრომო აქციების ჩატარებას სხვა კომპანიების მიერ. თქვენ არ უნდა ცდილობდეთ დააღვიოთ შეთანხმებაში არსებული წესები, წინააღდმეგ შემთხვევაში ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ უარი გითხრათ პრიზზე და გავაბათილოთ ის.

12.3 მოთამაშე ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია რაც შეიძლება დასჭირდეს პრომო აქციის ჩატარებას, ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოდის წინააღმდეგობაში ინტელექტუალურ საკუთრებასთან. თქვენ ვალდებული ხართ დაეთანხმოთ შემოთავაზებულ წესებს, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოაწერთ კონტრაქტს ხელს. აგრეთვე ვალდებული ხართ დაიცვათ ყველა ის პირობა, რაც ჩამოთვლილია ამ დოკუმენტში.

13. ჩვენი პასუხისმგებლობა

13.1 მოთამაშის პასუხსმგებლობაა მონაწილეობაზე( ან უარზე) ნებისმიერ სარეკლამო აქციაში, მათ შორის თქვენს მიერ ნებისმიერი პრემიის გამოყენებაში რაც ნებადართულია კანონის მიერ. ჩვენ არ ვუარყოფთ და უარს არ ვამბობთ ჩვენს პასუხისმგებლობაზე უბედური შემთხვევების დროს, რაც შეიძლება დაგვეკისრიოს კანონის მიერ.

13.2 იმ შემთხვევაში თუ რაიმე მიზეზის გამო არ ჩატარდა პრომო აქცია, ისე როგორც ეს იყო დაგეგმილი, ჩვენ არ ვართ ამაზე პასუხისმგებელი და ამ აქციის პრიზების ანაზღაურება არ მოხდება.

14. პრომო აქციის შეცვლა და შეწყვეტა, წესების შეცვლა

14.1 თუ მოხდა რაიმე სახის შეცდომა პრომო აქციის ჩატარების მომენტში რამაც შეძლება გამოიწვიოს მისი შეცვლა ან მონაწილეების რიცხვის ცვილება, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას რომ შევცვალოთ, შევაჩეროთ ან შევწყვიტოთ ეს აქცია წინაწარი შეტყობინების საფუძველზე ან მის გარეშე, იქნება ეს ლაივში თუ ონლაინში.

14.2 ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ წესები ნებისმიერ დროს საიტზე. ჩვენ გირჩევთ შეამოწმოთ პერიოდულად საიტზე არსებული სტანდარტული სარეკლამო აქციის პირობები. თქვენს მიერ მონაწილეობის მიღება ავტომატურად ჩაითვლება როგორც ამ წესესებისადმი დასტური.

15. პოკერის Live ივენთები

15.1 შერჩეული გამარჯვებულები მონაწილეობას მიიღებენ live ტურნირებში, როგორც ჩვენი გუნდის წევრები.

15.2 წარმოდგენილ გამარჯვებულებს არ ექნებათ უფლება გადაცვალონ მოგებული ტურნირის ბილეთები რეალურ თანხაზე.

15.3 სპეციფიური live ტურნირების წესებმა შეიძლება გავლენა იქონიონ სარეკლამო აქციის წესებზე. გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად Live პოკერის ივენთის წესები ჩაითვლება უპუირტესად.

15.4 თუ ჩვენი წარმომადგენელი ვერ იღებს მონაწილეობას რომელიმე კონკრეტულ ტურნირში საპატიო მიზეზის გამო, ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ მივცეთ მას მეორე შანსი და ვუზრუნველყოთ მისი მონაწილეობა სხვა ტურნირში. ეს შეიძლება იყოს ნაკლებ თანხიანი ტურნირი, თუმცა ამ შემთხვევაში მას მიეცემა დანარჩენი თანხა ფულადი სახით.

15.5 სხვა შემთხვევაში თუ ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ვერ მოხერხდება ჩვენი გამარჯვებულის მონაწილეობა რომელიმე ტურნირში, ჩვენ მას უფლებას მივცემთ მონაწილეობა მიიღოს სხვა ტურნრში.

15.6 ნებისმიერ ცვლილების უფლება live ტურნირებთან დაკავშირებით გაგვაჩნია მხოლოდ ჩვენ.

15.7 იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გადავწყვიტავთ გამარჯვებული გუნდი არ გავუშვათ ტურნირზე, ჩვენ მათ უნდა შევატყობიონოთ 2 კვირით ადრე და უნდა ავხსნათ ამის მიზეზი. ჩვენ ვიტოვებთ უვფლებას დავგეგმოთ მომავალი ტურნირი, სადაც გავუშვებთ ამ გუნდს ამგვარი შემთხვევების დროს.

15.8 ალტერნატიულ ტურნირიში მონაწილეობის მიღების დროს, ჩვენ შეიძლება არ დაგვეკისროს ხარჯების გაწევა.

15.9 live ტურნირის ხარჯები დამოკიდებულია იმაზე თუ რა ღირებულებისაა სამოგზაურო პაკეტი და ის შეიძლება დაფარული იყოს ჩვენს მიერ ან ჩვენი გუნდის წევრის მიერ:

a) ტურნირის შესატანი: როგორც წარმომადგენელს ჩვენ შეიძლება დავფაროთ ეს ხარჯები.

b) მოგზაურობის ხარჯები და სახარჯო ფული: თანხა რომელიც საჭიროა მოთამაშის მოგზაურობაზე და ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად. ეს თანხა გადაეცემა მოთამაშეს თავის ანგარიშზე. აგრეთვე ჩვენ შეიძლება დავფაროთ დამატებითი ხარჯები მოგზაურობასთან დაკავშირებით. ეს თანხა იქნება წინასწარ განსაზღვრული და ჩვენი წარმომადგენლის მიერ თქვენთვის გადმორიცხული ტურნირზე გამომგზავრებამდე.

c) სასტუმრო ხარჯები: ჩვენ შეიძლება დაფვაროთ სასტუმროს ხარჯები. ნებიმსიერი დამატებითი ხარჯები, საკვები, ტელეფონი და სხვა არის მხოლოდ გამარჯვებული მოთამაშის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

15.10 როდასაც მოთამაშე მონაწილეობას იღებს კონკრეტულ ტურნირში ან სხვა მასთან დაკავშირებულ ივენთებში,მან ვალდებულია ჩაიცვას კომპანიის მაისური და არ გამოიყენოს სხვა კომპანიის სიმბოკლიკა.

15.11 მოთამაშე ვალდებულებას იღებს მისცეს ინტერვიუ იმ შემთხვევაში თუ ამის საჭიროება გახდება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვიყენოთ ყველანაირი აუდიო და ვიდეო მასალა, რომელსაც მოგვაწოდებს ჩვენ მოთამაშე სარეკლამო აქციის ფარგლებში. ეს შეიძლება იყოს ჩვენი წამრმომადგენლის მიერ ჩამორთმეული ინტერვიუ, რომელიც შემდეგ გამოყენებული იქნება სარეკლამო მიზებისათვის.

15.12 თუ ამას არ ზღუდავს ტურნირის ორგანიზატორი და მას ეძლევა ინტერვიუ მესამე მხარის კომპანიასთან, მაშინ მან ინტერვიუში უნდა ახსენოს, რომ მან ონლაინ სატელიტები გაიარა ჩვენს საიტზე.

15.13 თქვენ უნდა იცოდეთ რომ ჩვენ გვაქვს უფლება გამოვიყენოთ თქვენი ვიდეოები სარეკლამო მიზნებისათვის ან გამოვიყენოთ თქვენი ნიკნეიმი, როდესაც რომელიმე ტურნირზე გაკეთდება რეპორტაჟი თქვენს შესახებ.

15.14 ჩვენ შეიძლება შემოგთავაზოთ დამატებითი თანხა იმისათვის, რომ თქვენ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს მიერ დამატებით რაიმე საქმიანობაში. ტურნირის გარეთ მოწყობილი ნებისმიერი საქმიანობა აუცილებლად უნდა იყოს შეთანხმებული გამარჯვებულთან.

15.15 თუ გამარჯვებული უარს იტყვის კონტრაქტში არსებულ წესების შერულებაზე, ჩვენ მას წერილობით ვაცნობებთ ამ ივენთებიში მონაწილეობის გაუქმებაზე და კონრტრაქტის დარღვევის შესახებ.

15.16 თუ დაბლოკილი მოთამაშე მონაწილეობას მიიღებს საკვალიფიკაციო რაუნდში, მას მოგება ჩაეთვლება ბათილად.

15.17 ყოველივე ეს მოქმედებს მაშინ, როდესაც გამარჯვებული წამოდგენილია როგორც ჩვენი გუნდის წევრი. ჩვენ შეიძლება დავგეგმოთ დამატებითი ღონისძიებები ტურნირის მიდიდნარეობის დროს. ჩვენ პასუხს არ ვაგებთ იმ შემთვევებზე რაც შეიძლება მოხდეს მოთამაშის მიერ ამგვარ ღონისძიებებში მონაწილეობის შედეგად. მოთამაშე ვალდებულია დაიცვას პერსონალური უსაფრთხოება და იმოქმედოს შესაბამისად.

15.18 ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს იმ შემთხვევებში, როდესაც გამარჯვებული ვერ ან არ ახერხებს მონაწილეობა მიიღოს დაგემილ ტურნირში. ჩვენ შევეცდებით ყველანაირად დავეხმაროთ მოთამაშეს და ვუზრუნველყოთ მისი მონაწილეობა მოცემულ ტურნრიში.

15.19 წესებსა და პირობებთან დაკავშირებით წარმოქნილი დავის შემთხვევაში, ჩვენი გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო.

14.20 ასაკის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია შეიძლება მოთხოვნილი იქნას ჩვენს მიერ ნებისმიერ დროს. მონაწილეები უნდა იყვნენ სრულწლოვანი მათი კანონმდებლობიდან გამომდინარე.


15.21 სამოგზაურო ვიზის აღება, იმუნიზაცია და სხვა მოგზაურობასთან დაკავშირებული საბუთების აღება არის მხოლოდ მოთამაშის პასუხისმგებლობა.


15.22 მოთამაშე ვალდებულია ჰქონდეს საკრედიტო ან სადებეტო ბარათი იმისათვის, რომ შეძლოს სასტუმრო ოთახის აღება. ნებისმიერი დამატებითი ხარჯი სასტუმროში ცხოვრების დროს არის მხოლოს გამარჯვებულის პასუხისლმგებლობის ქვეშ. აღნიშნული წესების დარღვევის შემთხვევაში, სხვა სახის სასტუმრო მომსახურება უნდა იყოს ჩვენთან შეთანხმებული.


15.23 გამარჯვებულის პასუხისმგებლობაა დამატებითი ხარჯების გადახდა რას შეიძლება წარმოაიშვას პრიზის მიღების შემდეგ.

16. ძირითადი

16.1 თქვენი უფლებები ან ვალდებულებები წესების შესაბამისად არ შეიძლება იყოს შეცვლილი ან გადაცემული.

16.2 მესამე მხარეს არ შეუძლია წამოგვიყენოს ჩვენ უფლებები.

16.3 ჩვენს მიერ წესების შეუსრულებლობა არ ნიშნავს ამ წესების უმოქმედობას.

16.4 თუ წესების რომელიმე ნაწილი აღმოჩნდება შეუსრულებელი, როგორც კანონის კუთხით, დანარჩენი წესები რჩება უცვლელი და ძალაში.

16.5 ნებისმიერი უთანხმოება ან დაუგეგმავი სიტუაცია, რომელიც არ არის აღწერილი წესებში იქნება გადაწყვეტილი ჩვენი მენეჯმენტის მიერ ყველანაირი სამართლიანობის დაცვით. ეს მოხდება მოთამაშეების უფლებების სრული დაცვით. ჩვენი გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო და დამატებითი შეყობინება გაგზავნილი არ იქნება.

16.6 ჩვენ და თქვენ ვეთანხმებით რომ კურასაოს წესები ვრცელდება ჩვენს პირობებზე და ნებისმიერი დავა თქვენს და ჩვენს შორის გადაწყვეტილი იქნება მხოლოდ კურასაოს სასამართლოში.

16.7 თუ ეს მომსახურების პირობები ან სპეციფიური სარეკლამო პირობები თარგმინლია სხვა ენაზე, მაშინ ინგლისური ვერსიას მიენიჭება უპირატოესბა სხვა ენებთან მიმართებაში თუ აღმოჩნდა არაიმე შეუსაბამობა აღნიშნულ დოკუმენტთან.

 

ეს მომსახურების პირობები ბოლოს განახლდა 2012 წლის 15 ივნისს.

მხოლოდ ნამდვილი მოთამაშეებისათვის - ბონუსის არაკეთილსინდისიერი მომხმარებლები, თაღლითები და მოთამაშეები, რომლებიც არაკეთილსინდისიერ საქმიანობას ეწევიან იქნებიან დაბლოკილი.

*King Enterprises N.V. არის კომერციული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია წარმატების მიღწევა ბიზნესში და დამატებითი შემოსავლის მიღება მისი აქციონერებისათვის. King Enterprises N.V. პრომო აქციები განკუთვნილია Poker King-ის ერთგული მომხმარებლებისათვის და იმათვის ვინც არის ნამდვილი მოთამაშე, რომელსაც მოწსონს ჩვენს პოკერ-რუმში თამაში.

„King Enterprise“-ში ბიზნესს შესაძლებლობების მისაღებად, გთხოვთ დააკლიკოთ აქ და აქ.

თუ გაქვთ დამატებითი შეკითხვები, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს დახმარების ჯგუფს 24/7-ზე.

 

წამახალისებელი პაკეტები

პოკერკინგი გთავაზობთ წამახალისებელ პაკეტებს ყველა დონის მოთამაშეებს, ფულად ბონუსებს, ბილეთებს ტურნირებზე, live ივენთებს და ბევრ სხვას. დარეგისტრირდით ახლავე და აღმოაჩინეთ მეფე თქვენში.

პოკერის ტურნირები

პოკერკინგი გთავაზობთ ტურნირების მრავალფეროვნებას სხვადასხვა სახის ბაი-ინისთვის. გაიარეთ კვალიფიკაცია ონლაინ ფრიროლებში, ტურნირებში და სატელიტებში და მოხვდით მსოფლიოს ექსკლუზიურ ტურნირებზე.

© 2013, პოკერკინგი. ყველა უფლება დაცულია. საიტი იმართება „ Aridox Limited“ -ის მიერ, მისამართი: Louki Akrita 2, 2333 Lakatameia, ნიქოზია, კვიპროსი და მთლიანად ლიცენზირებულია და არის King Enterprises N.V.-ს მფლობელობაში, მისამართი: Plaza P.L. Brion Unit 4 Willemstad კურასაო. რეგისტრაციის ნომერი: 123336.

პოკერის მსოფლიო სერია (WSOP) არის კომპანია "Harrah"-ს ლიცენზიის სავაჭრო ნიშანი, LLC ("Harrah's"). Harrah-ს კომპანია არ ასპონსორებს და არ არის დაკავშირებული ან არ არის შვილობილი კომპანია PokerKing.com-ის ან მისი პროდუქტის, მომსახურების, აქციის ან ტურნირის.

Your client is now being downloaded Please hold on for 3 minutes to complete this before you can register with PokerKing.

Take the time to read more about our
welcome packages.

CLOSE WINDOW