აკრძალული პროგრამული უზრუნველყოფა

Live პოკერის ივენთები

საკვალიფიკაციოები ექსკლუზიურ პოკერის ლაივ ივენთებზე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. სატელიტები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს.

» დაწვრილებით

პოკერკინგის სამეფო კლუბი

რა წუთსაც გაივლით რეგისტრაციას პოკერკინგზე, თქვენ ავტომატურად ხდებით პოკერკინგის სამეფო კლუბის წევრი. ითამაშეთ ქეშ თამაშები და ტურნირები სტატუს პოინტების მოსაპოვებლად. დააკონვერტირეთ პოინტები ფულზე ან იყიდეთ ტურნირის ბილეთი 24/7 არავითარი შეზღუდვა.

» დაწვრილებით

24/7 Live მხარდაჭერა

The პოკერკინგის მხარდაჭერის ჯგუფი მზადაა დაგეხმაროთ live ჩატით, ელ-ფოსტით ან ტელეფონით 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე.

» დაწვრილებით

დამატებითი ხელსაწყოები და სერვისები

პოლიტიკა არაკეთილსინდისიერი უპირატესობის მოპოვების შესახებ

პოკერკინგში ჩვენს მიზანს წარმოადგენს ყველა შესაძლო რესურსის გამოყენება იმისათვის, რომ ვუზრუნველყოთ კეთილსინდისიერი თამაში ჩვენი სერვისის მომხმარებლებისათვის და თავიდან ავიცილოთ რაიმე უკანონო ქმედება, მათ შორის არაკეთილსინდისიერი უპირატესობის მოპოვება სხვა მოთამაშის ან მოთამაშეთა ჯგუფის მიერ თქვენს საწინააღმდეგოდ.
ამის განსახორციელებლად, ჩვენ ვკრძალავთ არასანქცირებულ ცვლილებას ან დამახინჯებას პოკერის პროგრამულ უზრუნველყოფაში. მათ შორის იგულისხმება ( გარკვეული ტიპის ონლაინ პროგრამების გამოყენება). ეს გარანტიას აძლევს მომხმარებელს რომ მისი მონაცემები იყოს დაცული ჩვენს სისტემაში.


როგორ ავხსნათ არაკეთილსინდისიერი პრაქტიკა?

არაკეთილსინდისიერი პრაქტიკა/არასანქციონირებული პრაქტიკა მოიცავს და არ ზღუდავს შემდეგს: ე.წ. ბოტების გამოყენება,ხელოვნური ინტელექტი, ბევრი ანგარიშის გამოყენება, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენს წესებსა და პირობებს ან სხვა მოთამაშეებთან კონტაქტში შესვლა იმ მიზნით რომ სხვადასხვა საშუალებებით მოიპოვონ უკანონო უპირატესობა ერთ კონკრეტულ მოთამაშეზე. საბოლოოდ კომპეტენტური ადამიანების ჯგუფიც შეიძლება ჩაერთოს კონკრეტულ საქმეში და დაამტკიცოს რომ მოხდა არაკეთილსინდისიერი უპირატესობის მოპოვება ერთ ადამიანზე.

არასპორტული პრაქტიკის მაგალითები (გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამის გარდა შეიძლება არსებობდეს სხვა ქმედებებიც):

 1.  რამდენიმე ანგარიში:

სიტუაცია, როდესაც მოთამაშე იყენებს რამდენიმე ანგარიშს ერთდროულად, მნიშვნელობა არ არის ეს ერთი მაგიდაა თუ სხვადასხვა. როგორც წესებში და პირობებშია ნახსენები, აღნიშნული საქმიანობა მკაცრად იკრძალება.

 2.  შეთქმულება:

ბევრი მოთამაშის მიერ ინფორმაციის შეგროვება იმისათვის, რომ მოახდინოს რომელიმე მოთამაშეზე უკანონო უპირატესობის მოპოვება.

 3.  რეიტინგებით მანიპულაცია:

მოთამაშეები, რომლებიც განზრახ აგებენ დაბალ ლიმიტებზე, რათა შეუმცირდეთ რეიტინგი და შეცდომაში შეიყვანონ სხვა მოთამაშეები.

 4.  მოთამაშის პროფილების მითვისება:

სპეციალური პროგრამების გამოყენება იმისათვის, რომ მოხდეს მოთამაშის პროფილიდან ისეთი ინფორმაციის ამოღება, დამუშავება და გადაცემა, რომელიც მიზნად ისახავს არაკეთილსინდისიერი უპირატეობის მოპოვებას სხვა მოთამაშეზე. აღნიშნული ქმედება მკაცრად აკრძალულია.
ამგვარი პროგრამებით ხდება ისეთი ინფორმაციის შეგროვება, როგორიცაა: ე.წ. სკრინ-სკრეიპინგი“, მოთამაშის ხელის ისტორიის წაკითხვა, დილერის ჩატის ამოღება და ასე შემდეგ.

ე.წ. "ბოტების“ დაყენება:

ბოტების გამოყენება ან შესყიდვა იმ მიზნით რომ მათი ხელოვნური ინტელექტი გამოყენებულ იქნეს რეალური მოთამაშის წინააღმდეგ. მათი გამოყენება სასტიკად აკრძალულია პოკერკინგზე. აღნიშნული სახის პროგრამები გამოიყენება არალეგალური უპირატესობის მოსაპოვებლად სხვა მოთამაშეებზე.

ყველა ონლაინ პროგრამა არის აკრძალული?

არა, ყველა არ არის აკრძალული. ჩვენი მიზანია შევქმნათ სასიამოვნო გარემო ჩვენი მოთამაშეებისათვის, ისე რომ არ დაირღვეს მათი უფლებები.
როგორ განასხვავებთ აკრძალულ და დაშვებულ პროგრამებს ერთმანეთისგან? მართალია თუ არა რომ ამ პროგრამების უმეტესობა გამოიყენება ცოდნის გაღრმავებისთვის?
მთავარი განმასხვავებელი ფაქტორია „უპირატესობა“, რომელიც გამოიყენება სხვების წინააღმდეგ, ზუსტად ეს არის ჩვენთან აკრძალული. ინდივიდუალური პროგრამები. რომელიც ეხმარება მოთამაშეს ცოდნის შეძენაში არ არის ჩვენთან აკრძალული. ჩვენს მიერ ამა თუ იმ პროგამის შეფასება ხდება იმ მიზნით, რომ თავიდან ავიცილოთ ისეთი პროგრამების გამოყენება, რომლებიც არაკანონიერ უპირატესობას მოიპოვებენ სხვა მოთამაშეებზე. მათ ამოცნობაში მთავარი ფაქტორი ენიჭება იმას თუ რამდენად დაცულია ინფორმაცია მოთამაშეზე და მისი სტატისტიკა.

მაგალითად: თუ აღმოჩნდება, რომ რაღაც დაშვებული პროგრამა ხელს უშლის მოთამაშეს დამოუკიდებლად ითამაშოს რაღაც მომენტში, მაშინ ეს პროგამა ამოღებული იქნება ჩვენს პლატფორმაზე დაშვებული პროგრამების სიიდან.
ამ საკითხის ალტერნატივად, ჩვენ გადავწყვიტეთ ამოვიღოთ ის არაკეთილსინდისიერი პროგრამები, რომლებიც მოთამაშეებს ეხმარება უკანონო უპირატესობების მოპოვებაში სხვა მოთამაშეების წინააღმდეგ. ეს პროგრამები იყენებენ არალეგალურ საშუალებებს იმისათვის, რომ დაარღვიონ ადამიანის უფლებები და მოიპარონ მათი პერსონალური ინფორმაცია. აღნიშნული მონაცემები დაცულია საავტორო უფლებების და კონფიდენციალობის კანონის შესაბამისად.
იმ შემთხვევაში რომ გარკვეულ კომპანიებს არ შეექმნათ ამგვარი პროგრამები, ისინი არ დაიმსახურებდნენ მოთამაშეების რისხვას.


რა ზომებს იყენებთ იმისათვის, რომ არ დაუშვათ ე.წ. „ბოტების“ არსებობა.

გზები, რომლებსაც ჩვენ მივმართავთ ამ მიზნის მისაღწევად მდგომარეობს შემდეგში: სპეციალური ზომების გატარება ბოტების აღმოსაჩენად, დამრღვევების გაფრთხილება აქტიურად და დამატებითი ზომების მიღება მომხმარებლებთან ურთიერთობის დროს.
ამ დროისთვის ბოტების აღმომჩენი საშუალებები სრულფასოვნად ფუნქციონირებენ. იდგმება მთელი რიგი ნაბიჯები იმისათვის, რომ გაუმჯობოსდეს ბოტების აღმომჩენი პროგრამები. ყოველივე ეს ხდება იმისათვის, რომ ჩვენი მომხმარებელი მაქსიმალურად იყოს დაცული და კომფორტულად იგრძნოს თავი ჩვენს მაგიდებთან.
ამჟამად არსებობს უამრავი პროგრამა და ვებ-საიტი, რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც არაკანონიერი პროდუქციის მომწოდებელი, შესაბამისად ისინი პერმანენტულად არიან დაბლოკილი ჩვენი სისტემის მიერ.
იმ შემთხვევაში თუ მოხვდება ისეთი მოთამაშის იდენტიფიკაცია, რომელის იყენებს ამგვარ აკრძალულ პროგრამებს, მოხდება მისთვის ამის შეტყობინება და გაფრთხილება. თუ არ შეწყდება უკანონო ქმედება, მაშინ მოხდება მოთამაშის ანგარიშის გაყინვა და მასზე არსებული თანხების კონფისკაცია. ყოველივე ეს მოხდება წინასწარი შეტყობინების გარეშე.


რამდენად მოიცავს კომპანიის მიერ გატარებული ღონისძიებები „მონაცემების მოპოვების მეთოდს“ ან წვდომას ჩემი კომპიუტერის ფაილებზე?

დიახ,ეს მოიცავს ამას. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი სერვისი იყოს რაც შეიძლება გავმჭვირვალე და ამიტომაც ყურადღებით ვეპყრობით ამ პროცესს. ყველაზე ნათელი და ცნობილი მაგალითი „მონაცემების მოპოვების მეთოდის“ არის ამ კომპანიების საქმიანობა: Google, Yahoo და AO, რომლებიც აგროვებენ მონაცემებს კომერციული მიზნებისათვის ( სარეკლამო საქმინობა). იმისათვის რომ კარგად გაიგოთ თუ რა ხდება, ჩვენ ვიყენებთ სპეციალურ პროგამებს, რომლებიც აფიქსირებენ არაკანონიერი პროგრამების გამოყენებას სისტემაში და კონფლიქტში მოდიან ჩვენს წესებთან. ეს საშუალება გამოიყენება კონკრეტულად მხოლოდ ამგვარი პროგრამების დაფიქსირებისთვის.
ეს ფუნქცია საჭიროა იმისათვის, რომ აღმოვაჩინოთ ბოტების არსებობა ჩვენს სისტემაში და დავიცვათ ჩვენი მომხმარებელი უკანონო ქმედებისაგან. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს წესებისა და პირობების გვერდს.


არაკეთილისინდისიერი პრაქტიკა და მათი შედეგები:

ჩვენ თვითონ ვადგენთ მოხდა თუ არა არაკეთილსინდისიერი პრაქტიკა ( თუ ამგვარი რამ მოხდა) და იქნება თუ არა პასუხისმგებელი ერთი ან რამდენიმე პიროვნება ვინც მონაწილეობდა ამაში და მოყვება თუ არა ამას შესაბამისი შედეგები:
 • ოფიციალური შეტყობინება არაკეთილსინდისიერი პრაქტიკის შეწყვეტაზე
 • არაკეთილსინდისიერ პრაქტიკაში მონაწილე ანგარიშის გაყინვა
 • არაკეთილსინდისიერ პრაქტიკაში მონაწილე ანგარიშის პერმანენტულად გაუქმება და მასზე არსებული თანხების კონფისკაცია ჩვენი წესების და პირობების შესაბამისად:

რატომ ხდება ეს?

ონლაინ პოკერის პოპულარიზაციასთან ერთად მოხდა პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლების მიერ ისეთი პროგრამების და სერვისების შექმნა, რომლებიც არაკეთილსინდისიერად ზრდიან რიგ მოთამაშეთა უპირატესობას სხვა მოთამაშეებზე. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ მოხარულები ვართ რომ არსებობს ისეთი პროგრამები, რომლებიც ზრდიან მოთამაშეთა ცოდნას, თუმცა ყოველივე ეს არ უნდა იყოს გამოყენებული ბოროტად.
Among the numerous ways of improving a players skills and make their games more enjoyable, such as online game tips, extended play time or every play money games. These techniques are clearly more above the board and practical then attempting to use tactics to unfairly gain the advantage. To carry it a bit further some of these unorthodox methods go as far as to promote collusion and sharing information which is illegally gotten. This is nothing less than cheating and it will not be tolerated. 
Although the previous examples were at opposite ends of the spectrum there are many tools and shortcuts in the middle that we feel are means to cheat other players. As example: considering the sizes of the data bases that we have in service and given one player offers access to these or even duplicates information that is maintained there. This is giving an unfair advantage to a player that has never challenged these players at a table.
No matter what is done there will be someone with more insight that will want to interpret the meaning behind what is appropriate or where the fine line lays between using intelligent shortcuts and cheating. We hereby make it clear that our stance is developed from what we consider a fair compromise between a fair advantage and the prohibited advantages.


How did this start?

Our actions are largely based on the amount of e-mails from players we have received concerning this topic. There are many that actually asked to get clarity on the subject but there are some that check to see if we are looking for them for whatever reason. So in order address the issue directly we have established a policy to clearly draw the proverbial boundaries of what is acceptable and what is not acceptable as far as these programs and methods. These practices have been thoroughly discussed with experts both from the industry and outside of the industry. 


What kind of tools and services are acceptable?

After discussion we have concluded that the following are the types of tools and programs are acceptable:The following types of tools and services are generally acceptable:
 1. Tools, Charts, and services that provide odds and recommendations for starting hands
 2. Tools and services that profile your opponent through your actual game-play.
 3. Macros and programs that do not have bearing on game-play logic. And these cannot be able to create auto folders nor automated actions.
 4. Analytical tools to analyze your game without any direct actions.
 Is this an issue?

Think about this situation: at one table there are five other players and yourself sharing a data base program, each player is able to see the others hand (except you). Is this a fair table? Would you continue at that table? What are examples of tools and services that are acceptable?

A few of the tools and services we find acceptable are:
Auto HandPoster Poker Shortcuts
BlazingStars^Blazing Starz Poker Sleuth
Calculatem and Calculatem Pro Poker Sniffer
Coach Rounder Poker Stove
DoN Indicator Poker Vitals
DonkeyTracker Poker Weapon
Draw Poker Source Poker Wingman
FlopZilla PokerAce HUD
FlopZoom PokerDebugger
FPP Pro Plus PokerEval (Registered Version Only)
FreePokerDB (aka FPDB) Pokerface
Gam Poker Analyzer PokerGrapher
GameTime+ PokerHands
Hold’em Cockpit PokerObserver HUD
Holdem Genius Poker-Spy
Holdem Helpem PokerStat
Holdem Indicator PokerStrategy Elephant
Holdem Manager (including Table Scanner) PokerStrategy Equilator
Hold’em Manager 2 (including Hold’em Manager Sync) PokerStrategy SideKick
Holdem Partner PokerStrategy Equilab
Hold’em Profiler (including Super HUD) PokerTableStats
Holdem Ranger (including RealTime HUD) PokerTracker (including TableTracker)
HoldemLuck Pot Odd Rechner
Holy Grail of Poker PPA Poker Calculator
iToldem ProPokerTools Odds Oracle
KayTeEmPro’s Odds Calculator PS Hand Watcher
LobbyHunter PS Mate
LongHUD RankExplorer
MagicHoldem Sharktoolz Bankroll Manager
NoteCaddy Sharktoolz Poker-Reader
NotesNL Sharkystrator
Official Poker Rankings SitnGo Wizard (version 1.0.1.163 and newer)
Omaha Brain SmartBuddy
Omaha Indicator StackAndTile
Omaha Poker Coach Slice
OpenTool Star Tracker
Perfect Reads StoxPoker Combo
PH_Stars Stud Indicator
PlaceMint Table of Interest
PlayerGPS Table Shark
PlayerPeek TableDroid
Poker Academy Prospector TableNinja
Poker Buddy TableScan Turbo
Poker Butler Telescope by SpadeIt
Poker Calculator Pro by PokerProLabs Texas Calculatem
Poker Copilot Texas Hold’em Hands v2.0
Poker EV ThePokerDB
Poker Evolver TiltBreaker
Poker Indicator Tournament Indicator
Poker Office Tournament Shark
Poker Potjie Tournament Updater
Poker Pro Labs (including Super HUD) Tourney Manager
Poker Sharpener
This list was last updated May 22, 2012

In general, what types of tools and services are prohibited?

The types of tools and services that are prohibited:

 1. Any software that uses collusion or sharing between is prohibited.
 2. Any software that creates or duplicates or shares with a central data base of players files.
 3. Any software that uses a BOT or reduces the human requirement for game interaction of a human. Or that may create an Auto-Folder.
 4. The process of data mining to create data bases for hands or the act of observing to create such data base.
 5. Any software that suggests or takes action for direct game play.  


Can you give examples of tools and services which are prohibited?

The following are examples of tools and services which are prohibited at all times:
Advanced Poker Calculator Poker Crusher
CardAnalyzer Poker Edge
FullAutoHoldem Poker Inspector a.k.a. Online Poker Inspector
Gambot Poker Mate
Hand HQ Poker Prophecy
HH Repository Poker Sherlock
HHCollector Poker Sidekick
HHdealer Poker Table Manager
hhSmithey Poker Usher
HighStakesDB POKERobot
Hold'em Watcher Preflop Autofolder
Holdem Hawk Preflop Poker Bot
Holdem Inspector a.k.a. Online Holdem Inspector RatingViewer
Holdem Pirate Seeker
Holdem Spy Sense Mind
ICM-Bot SharkMate
iHH Harvester Sit And Go Shark
Mandraker Sit n' Go Brain
MyPokerIntel Sixth Sense
NoLimitFoldem SmartCollector a.k.a. Mixed Harvesters
Online Omaha High Inspector SpadeEye
Online Poker Bot Stars Hand History (SHH)
Online Tournament Inspector StarSpy
Open Holdem Bot StatsForPoker
OPI Wizard Stud Inspector v1
Paragon Poker Pal Table Ratings aka Poker Table Ratings
Poker Android Texas Auto Fold
Poker Bloodhound WinHoldem
Poker Bot+  Can you mention the tool and any services that legitimate for analytical purposes but not allowed for use during game-play? Also there are web-based databases for result inquires, that are O.K. to find a players personal results. But once again, these software programs are not authorized while the PokerKing program is being used. Which are they?The following tools and services are allowed to be used are:
CardRunners EV calculator PokerStrategy ICM Trainer
Crushing-HUSNG's 3Bet-Tool PokerZion No-limit Advisor
Holdem Advantage Push Bot Poker
Holdem Radar PushPot
ICM Poker SAGE Decision Calculator
Insight Poker Hound SharkScope (including SharkScope HUD)
Limit Hold'em Pre-flop Hand Advisor by Intellipoker Short Stacking Strategy Calculator
Poker Player Database Sit n'Go End Game Tools
PokerAnalytics SitnGo Wizard (v1.0.1.162 and older)
Pokerazor SNG Power Tools
Pokerbility Spade ICM
PokerKant STT Analyzer by PokerSoftware Tools


This list was last updated May 22, 2012What if I op-out on tracking services offered?

With the majority of the tools mentioned above, the option of denying to be tracked or displayed to other users of that tool is provided. Although we may advise you, the individual software maker utilizes their own opt-out procedure. Your best option is to verify these procedures with the individual companies themselves.

There are two lists of prohibited tools mentioned? Why is that?

On the first listing, these are prohibited at all times and should not be loaded or installed on your computer that hosts the PokerKing Client. Be aware that PokerKing actively scans and detects these tools and if found will take punitive measures towards the player(s) who uses them.

The second listings are those services that are prohibited from use in conjunction with the PokerKing Client at any time. Although we do acknowledge the fact that those listed do have legitimate purposes for analytical use for statistics or results, but it is of our opinion that they in fact step over the acceptable line for use during active game-play. Again these programs are being scanned for detection actively and if found in use warning will be issued. PokerKing offers to work with the developers of such tools to assist them in compliance with the policies we have set forth.

There's a tool / service I like, but it's not on these lists. What do I do?

Please send an email to support@pokerking.com with all the detailed information about any tool or service in question and our team will be more than happy to assist with compliance or permission. Please be sure to include the URL and all possible information you have to assure a fast and thorough reply.

Are all of the programs on the permitted list safe to use?

At PokerKing, we neither endorse nor support any program that may or may not be listed on the permitted list, nor can we offer any advice or guarantees on the operational functionality of any software or application outside of the original PokerKing Client.

Are the above lists subject to change?

Yes. During the continuous process of enhancing the game-play for our players PokerKing continues to investigate and evaluate tools and services that are newly introduced. Our enhancement practice also includes periodic evaluation of all software that is listed within our policies or listed as prohibited. These lists are subject to change without notice due to the re-examination that has been conducted. PokerKing assumes no liability to provide personal notification in the event of a software or application’s reclassification. This process is solely the responsibility of the players to verify the current status of the permitted and non-permitted listings

May I use permitted tools to record information about players from hands that I am not playing?

No, the only histories that you may collect are those in which you are an active participant.What steps are taken to prevent players from using prohibited tools and services?

As previously mentioned PokerKing is continuously using detection tools and methods to scan for players or observer using these methods. In the event that the detection is made that player(s) will be alerted and requested to cease. Once compliance is made things return to normal, if not we will immediately deactivate the PokerKing client on their computer. Are you going to look for anything else on players' computers?

Most certainly not, our sole purpose is to provide safe and entertaining service for each of our services. Negative or unwarranted services provide a bad and distorted vision toward PokerKing and thereby jeopardize our integrityCan PokerKing see my browsing history, documents, or other private information on my computer?

No, PokerKing considers our players privacy highly confidential and always maintains the laws in regards to the Data Protection Laws regardless of location. We do neither gather nor amass any identifiable personal information with the exemption of the data that is provided to us by the player for purposes of registration and verification. It is not feasible that a PokerKing staff member would extract or read private data from your computer. For further information please refer to our Terms of Service.

Some prohibited programs listed are web sites, especially those dealing with data mining. What steps do you take to stop their use?

We believe that the action taken against services such as these must be eliminated at the onset. This belief has led us to the continual improvements that are being made to eradicate the use of Data mining software. In addition PokerKing reserves the legal right to proceed with judicial action against those who cause a malicious breach and violate our set Terms of Service.

Can PokerKing make changes to my files?

PokerKing reserves the right at our sole discretion to deactivate the PokerKing Client on any of our customer’s computer or require upgrades to the client program. With that being said, it is not possible for a PokerKing staff member to change, modify, send or extract any file remotely that may be located on a players computer.

How do you confiscate the account funds of somebody running tools or services?

Although PokerKing does reserve the right, an action such as this is not conducted without taking the ramifications in consideration. This is a decision that does not happen lightly. We believe that knowledge is the first step, so we try to educate the players on these consequences before acting hastily. In the event that a consistent pattern of using these tools has formed or a player attempts to bypass our detection methods, these funds will be confiscated.


წამახალისებელი პაკეტები

პოკერკინგი გთავაზობთ წამახალისებელ პაკეტებს ყველა დონის მოთამაშეებს, ფულად ბონუსებს, ბილეთებს ტურნირებზე, live ივენთებს და ბევრ სხვას. დარეგისტრირდით ახლავე და აღმოაჩინეთ მეფე თქვენში.

პოკერის ტურნირები

პოკერკინგი გთავაზობთ ტურნირების მრავალფეროვნებას სხვადასხვა სახის ბაი-ინისთვის. გაიარეთ კვალიფიკაცია ონლაინ ფრიროლებში, ტურნირებში და სატელიტებში და მოხვდით მსოფლიოს ექსკლუზიურ ტურნირებზე.

© 2013, პოკერკინგი. ყველა უფლება დაცულია. საიტი იმართება „ Aridox Limited“ -ის მიერ, მისამართი: Louki Akrita 2, 2333 Lakatameia, ნიქოზია, კვიპროსი და მთლიანად ლიცენზირებულია და არის King Enterprises N.V.-ს მფლობელობაში, მისამართი: Plaza P.L. Brion Unit 4 Willemstad კურასაო. რეგისტრაციის ნომერი: 123336.

პოკერის მსოფლიო სერია (WSOP) არის კომპანია "Harrah"-ს ლიცენზიის სავაჭრო ნიშანი, LLC ("Harrah's"). Harrah-ს კომპანია არ ასპონსორებს და არ არის დაკავშირებული ან არ არის შვილობილი კომპანია PokerKing.com-ის ან მისი პროდუქტის, მომსახურების, აქციის ან ტურნირის.

Your client is now being downloaded Please hold on for 3 minutes to complete this before you can register with PokerKing.

Take the time to read more about our
welcome packages.

CLOSE WINDOW